Røykvarsleren redder liv

Røykvarslere redder mellom 10-20 liv hvert år i Norge. Erfaring viser at mange av de som omkommer i brann ikke har røykvarsler eller den ikke fungerer.

Alle boliger skal ha minst èn godkjent røykvarsler eller brannalarmanlegg. Med bolig menes her leiligheter, rekkehus, privatbolig, hybler og hytter.
Større boliger eller boliger med flere etasjer bør ha flere røykvarslere. Det bør være minimum en røykvarsler i hver etasje.
Røykvarsleren skal monteres på høyeste punkt i taket og minimum 0,5 meter fra vegg. Den bør plasseres i rømningsveien, men samtidig slik at den høres tydelig i ethvert soverom med dørene lukket.
Det anbefales videre å montere seriekoblede røykvarslere.

Røykvarsleren bør testes hver måned. Dette kan gjøres ved å trykke testknappen. Men innimellom bør den også testes med røyk.
Batterier i røykvarsleren bør byttes minimum en gang per år. Sett gjerne en fast dato for å huske dette. Røykvarslerens dag 1. desember kan være en fin dag å gjøre dette på.

Har du gammel røykvarsler, kan det være på tide å bytte ut denne. Studier viser at en 10 år gammel røykvarsler har mistet ca 30 % av funksjonsevnen.