Kontroller slukkemiddelet ditt i dag

Vedlikehold av husbrannslange
En husbrannslange bør kontrolleres med jevne mellomrom. Slik gjør du det:
1. Sjekk brannslangen og vannkranen
Se til at brannslangen ikke har skader eller sprekker. Sjekk også at brannslangen er fast tilkoblet og godt festet til kranen, og at kranen fungerer som den skal.
2. Sjekk at brannslangen er lang nok
Sjekk at brannslangen er lang nok til å nå fram til alle rom i bygningen. Hvis den ikke rekker til alle rom, må du ha et håndslokkeapparat i tillegg.
3. Prøv brannslangen
Test brannslangen for å se om den fungerer som den skal.

Vedlikehold av brannslokkeapparat
Du bør kontrollere brannslokkeapparatet minst fire ganger i året. Slik gjør du det:
1. Sjekk apparatet utvendig
Se til at apparatet ikke har synlige skader og at plomberingen ikke er brutt. Sjekk at slangen er hel og at det ikke er fremmedelementer i utløpsdysen. Sjekk at trykkmåleren peker på det grønne feltet.
2. Vend apparatet
Gjelder særlig pulverapparater: For å unngå at pulveret klumper seg, bør apparatet vendes opp ned to til tre ganger.
3. Kontroll og service
Etter fem år bør apparatet kontrolleres av en kompetent person, og etter ti år bør det foretas en mer omfattende service på apparatet.