Brannøvelse i hjemmet

De fleste har brannøvelser i barnehagen, på skolen eller på jobben.
Men de aller færreste har brannøvelser i hjemmet, der de bor og sover. Hvorfor dette? Det er jo her vi oppholder oss store deler av livene våre.
Det er derfor viktig at alle i familien vet hvordan vi skal forholde oss til en eventuell brann.

Her er noen tips og huskeregler:

1. Finn et møtested.
Dette må være et møtested utenfor huset som er kjent for alle. Dette bør være et sted som er lett å huske, som for eksempel ved flaggstanga, garasjen e.l

2. Lag brannregler.
Dette er regler for hva hver enkelt må huske på hvis man oppdager brann. Dette kan være for eksempel å rope «brann!!» og varsle de andre, møte på møtestedet, ringe 110, forsøke å slukke, lukke dører og vinduer, opptelling m.m.
Disse reglene bør variere for personer med tanke på alder; små barn – få regler ... osv.

3. Gjennomfør brannøvelsen.
Dette innebærer gjennomføring av overnevnte. Husker alle hva de skal gjøre? Hvis ikke, må vi terpe mer på dette. Det er viktig at alle deltar på øvelsen, også de voksne.