Numedal Brannvernservice

Numedal Brannvernservice ble etablert i 1986 av Helge Jensen og Jan Toverud.
Firmaet holder til i Veggli, Rollag Kommune i Numedal, ca 60 km nord for Kongsberg.

Numedal Brannvernservice tilbyr salg av slukkemiddel, brannvarslingsutstyr og redningsmateriell, kontroll og service av dette, samt brannøvelser og opplæring i brannvern. Dette tilbyr vi for alle fra enkeltpersoner og lag, til bedrifter og virksomheter.

Firmaet innehar mye rutine og lang erfaring innen brannfaget.
Helge Jensen har arbeidet som skolesjef, rådmann og brannmester i Rollag kommune.
Jan Toverud har erfaring som brannkonstabel, utrykningsleder, branninstruktør, branninspektør, leder beredskapsavdeling og varabrannsjef fra Asker brannvesen, Kongsberg brann- og redningstjeneste og Rollag brannvesen.